Вітчизняна війна 1812 року в документах Національного історичного архіву Білорусі


План Бобруйської фортеці. Карта XIX ст.

Війна 1812 року між коаліцією держав на чолі з наполеонівською Францією, з одного боку, і Російською імперією, з іншою, є однією з найважливіших подій в історії Європи XIX століття, що привела до величезних людських і матеріальних втрат. Незважаючи на тривалий і досить стійкий інтерес до цієї теми, останнім часом усвідомлюється недостатність її наукової розробки, у тому числі в контексті білоруської історії. Під час війни 1812 року білоруські землі стали ареною кровопролитних битв. Вони супроводжувалися великими жертвами з обох боків, а також привели до значних втрат серед цивільного населення. У рік 200-річного ювілею стає особливо актуальним привертання уваги до різних сторін війни 1812 року, що може сприяти подальшому осмисленню суспільством її значення.

У Національному історичному архіві Білорусі (НІАБ) зберігається значний пласт письмових джерел, який дозволяє широко освітити багато аспектів Вітчизняної війни 1812 року. Вони представлені різними видами документів: найвищими рескриптами, сенатськими указами і указами Синоду, військовими приписами, розпорядженнями, циркулярами, наказами, рапортами, доповідями, відомостями, міністерськими правилами, іменними списками, проханнями, листуванням між державними установами і приватним листуванням, маршрутами, планами будов, кресленнями передбачуваного розміщення пам’ятників та ін.

У фондах канцелярій могильовського і мінського цивільних губернаторів, а також бобруйської інженерної команди містяться документи, які торкаються політичного положення Білорусі напередодні Вітчизняної війни 1812 року, підготовки її як вірогідного театру військових дій і використання людських і матеріальних ресурсів.

У НІАБ широко представлені джерела, що характеризують положення белоруских земедь безпосередньо у військовий час. Документи фондів «Бобруйское уездное по воинской повинности присутствие», «Минская казенная палата», «Минское губернское для военных повинностей присутствие», «Временный военный губернатор Минской губернии и командующий войсками, в ней расположенными», «Канцелярия могилевского гражданского губернатора», «Минское губернское правление», «Минский губернский предводитель дворянства», «Минская духовная православная консистория» можуть розповісти про евакуаційні заходи, про положення на територіях, підконтрольних “Великій армії” Наполеона, організації їх обліку, використанні населення як робочої сили, матеріального забезпечення, репатріації, про формування іноземних легіонів і прийняття військовополоненими російського підданства.

Простежити комплекс заходів по увічненню подій 1812 року в дореволюційний період можна по матеріалах канцелярій мінського, вітебського і могильовського цивільних губернаторів, вітебської губернської креслярської і міської управи, могильовської губернської земської управи. Документи НІАБ по історії увічнення подій війни 1812 року включають дані про збір історичних відомостей; підготовці і спорудженню пам’ятних знаків на місцях боїв і могилах воїнів; про нагородження осіб, що брали участь у війні, і їх нащадків пам’ятними медалями; про підготовку і проведення у білоруських губерніях урочистих заходів з нагоди 100-річчя Вітчизняної війни і призначення ювілейних стипендій учням різних учбових закладів.

За матеріалами веб-сайту НІАБ
Вірне Козацтво

Навігація

Пошук


Останні публікації


ПО УКРАЇНІ


Службове

Справжня Україна