Вітчизняна війна 1812 року та Закордонні походи Російської армії у документах з фондів Центрального державного історичного архіву України (м.Київ)


Указ Імператора Олександра І київському військовому губернатору М.А.Милорадовичу про призначення його головнокумандувачем армії, що формується між Києвом, Волоколамськом та Москвою

У фондах Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАК) зберігається чимало документів, які ілюструють як передвоєнну ситуацію в Україні та на території цілої Російської імперії, так і процес формування українського ополчення; настрої серед українського та польського населення, що проживало на території України. Також архів має чимало матеріалів з історії вивчення наполеонівських воєн.

Відповідно до характеру та змісту документів їх можна умовно поділити на 7 груп.

1. Приготування до війни та її початок. Документи, що стосуються створення ополчення на українських землях, його забезпечення; догляд за хворими військовослужбовцями тощо.

Рапорт київського цивільного губернатора О.Л.Санті київському військовому губернатору М.А.Милорадовичу щодо забезпечення військ, покладеного на Київську губернію

2. Хід війни. Група включає документи, періоду після вторгнення наполеонівських військ: рескрипти та укази імператора Олександра І щодо порядку формування та забезпечення військ, фронтові спогади різних осіб. Необхідно зауважити, що у ЦДІАК зберігаються 3 списки зі статті М. Б. Барклая-де-Толлі “Изображение действий Первой армии”, при чому найбільший інтерес являє примірник, у якому крім списаного тексту Барклая-де-Толлі знаходяться також коментарі “достоверного и близкого в сей войне соучастника”, при чому характерним є те, що “соучасник” подумки вступає з Барклаєм-де-Толлі у суперечку, та спростовує усі ствердження генерала та його аналіз подій війни 1812 р. У цьому документі відобразилося незадоволення багатьох учасників та спостерігачів тієї війни діями М. Б. Барклая-де-Толлі, несправедливий осуд, якому було піддано видатного воєначальника.

Рукопис “Изображение военных действий І-й армии 1812 года, изоложенные главнокомандующим оною армиею генералом Барклаем-де-Толли с возражением на оное от достоверного и близкого в сей войне соучастника”  

3. Українці у війні. У групі представлено документи щодо формування українського ополчення та козацьких полків, зокрема, оригінали рапортів командувача Українськими кінними полками полковника І. Й. де Вітте.

Рапорт бригадного командира Українських полків І.Й.Вітте київському військовому губернатору М.А.Милорадовичу щодо озброєння козацьких полків, що формувалися у Київській губ.

4. Поляки у війні. Група документів, до якої ввійшли дві оди, написані різними особами на смерть наполеонівського маршала Й. Понятовського, який в серцях багатьох своїх співвітчизників залишився героєм, що намагався повернути Польщі втрачену нею незалежність. Окремий інтерес являє польськомовний переклад відозв Наполеона до армії та народу, написаних ним після повернення із заслання з острову Ельба.

Звернення Наполеона до армії та народу, написані невдовзі після повернення із заслання з о. Ельба. Копія. Польська мова. 1815р.

5. Персоналії. Декілька документів, які являють інтерес перш за все з причини свого авторства. Це – лист П. І. Багратіона до графині [С.] Потоцької, написаний у Житомирі під час його перебування на Волині. Лист написано рівно за рік до смерті генерала. Другий документ – лист міністра народної освіти А. К. Розумовського до директора Царськосельського ліцею В. Ф. Малиновського щодо можливої евакуації ліцею. Якщо походження А. К. Розумовського усім добре відоме, то факт народження В. Ф. Малиновського у родині священика зі Слобідської України з незрозумілих причин ретельно обходиться у сучасній російській історіографії. Малиновський – один з багатьох наших земляків, біографія якого ще потребує ретельного вивчення українськими істориками.

1811 р. Лист П.І.Багратіона до графині С.Потоцької. Французька мова.

6. Закінчення Вітчизняної війни 1812 року та Закордонні походи Російської армії (1813–1815 рр.). Група включає документи, що містять відомості про закінчення війни 1812 р. та перемоги Російської армії за кордоном. Найбільш цікавою тут є копія повідомлення предводителів дворянства Полтавської губ. про розпуск ополчення, завірена предводителем дворянства Миргородського пов. В. Гоголем-Яновським.

1815р. Повідомлення предводителів дворянства Полтавської губ. про розпуск ополчення.

7. Відзначення 100-літнього ювілею війни 1812 р. У групі представлено ряд документів, пов’язаних зі святкуванням у Російській імперії, і, зокрема, в Україні, ювілею перемоги над Наполеоном.

Лист князя Долгорукова до П.П.Скоропадського щодо його участі у зборі пожертв на спорудження пам’ятника на Бородинському полі. 1912 р.

 

За матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м.Київ (ЦДІАК України)
Вірне Козацтво

Навігація

Пошук


Останні публікації


ПО УКРАЇНІ


Службове

Справжня Україна